Galerie Jiří Vavřina

Kristian Kodet · Bohunka Waageová · Andrea Forsterová · Jaroslav Šerých  Stanislav Hybler · Jaroslav Cita · Jiří Vavřina · Václav Macháň

Galerie autorů:
KRISTIAN KODET
BOHUNKA WAAGEOVÁ
ANDREA FORSTEROVÁ
JAROSLAV ŠERÝCH
STANISLAV HYBLER
JAROSLAV CITA
JIŘÍ VAVŘINA
VÁCLAV MACHÁŇ
 

AUTOR
Jiří Vavřina

DATUM NAROZENÍ
4.11.1944

CV
Ve svých obrazech, ozvláštněných nezvyklým viděním, uplatňuje Jiří Vavřina bohatou fantazii a všechny výtvarné dovednosti, aby zachytil lidské bytosti situované do podivuhodného, kouzelného světa snu a tajemnosti. Je zde patrný cit pro výrazovou účinnost barvy a komorní koncepci malby, v níž figury nebo zejména jen jejich detail - hlavy - koncentrují v sobě veškerou podstatnou významovost. Když nastupoval v polovině sedmdesátých let dráhu malíře, měl již jasnou představu o tom, co chce malovat. Od impulsivních záznamů a jisté hravosti výjevů z prostředí pouti a jarmarku, od postav kejklířů, zápasníků, kolombín a harlekýnů, dochází postupně k řešení námětů, jejichž obsah se rozrůstá do širších myšlenkových oblastí s cílem postihnout člověka s jeho dobrými i špatnými vlastnostmi. Nejednou proto sahá k rozmanitým podobenstvím a jinotajům, nasazuje a zase strhává masky zakrývající faleš nebo zraněnou lidskou duši, delikátním způsobem se dotkne i hájemství erotiky. jeho obrazotvornost se zatoulává také do světa divadla - malířskými prostředky tlumočí své vnitřní představy vyvolané prožitkem dramatického díla, zhmotňuje vzpomínky na jeho výrazné postavy, znovu je oživuje a dáva jim novou, svébytnou existenci.

Někdy nás zavádí i do dob dávno minulých, aby vzdal hold odvážným mořeplavcům, kteří brázdili na plachetních korábech oceány při objevných cestách do dalekých zemí, nebo připomíná průkopníky letectví, vznášející se nad krajinou v pestře pruhovaných balónech.

Figurální kompozice Jiřího Vavřiny, stejně jako i jeho zátiší, se vyznačují kresebnou zdatností, apriorním cítěním pro detail, vytříbenou technikou olejomalby bez akcentace štětcového rukopisu, revokující preciznost a čistotu děl renesančních mistrů. Zazní zde i něco secesního, zejména v tom, že se malíř nevyhýbá stylizaci forem a užití dekorativních prvků, jež propůjčují obrazům dramatické napětí. jsou to díla pramenící z nevyčerpatelné invence a imaginace, prozrazující autorův naturel a schopnost užít výstižného symbolu či nápovědi. je v nich stín záhad a navíc i jakási prostá poezie.
Jitka Boučková

Stručné životopisné údaje
1944, 4.listopadu narozen v Pardubicích
1961-1965 -studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně
1975 - přestěhoval se z Pardubic do Hradce Králové, kde trvale působí.
Od roku 1974 do 1997 měl cca. 60 samostatných výstav v různých městech Čech a Moravy - Praha, Brno, Liberec, Pardubice, Hradec Králové, Svitavy, Havlíčkův Brod atd.

DÍLA

© 2007-2008 Premium Art • Kontakt: premiumart@premiumart.cz