Galerie Miloš Kurovský
Irrealismus

 

SLOVO ÚVODEMGALERIE AUTORŮNABÍDKA 1NABÍDKA 2NABÍDKA 3NABÍDKA SPECIÁLKLUBPARTNEŘIKONTAKT

Kristian Kodet · Miloš Kurovský · Bohunka Waageová · Andrea Forsterová · Jaroslav Šerých  Stanislav Hybler · Jaroslav Cita · Jiří Vavřina · Václav Macháň

Rozdíl mezi surrealismem a irrealismem

Mezi surrealismem a irrealismem je rozdíl. Surrealistický obraz vzniká v podvědomí, není kontrolován rozumem, postrádá logiku, je anomální, někdy až šokující. Je to vnitřní svět malíře. Irrealismus je abstraktní představa, která má určitou logiku, je to skutečno v neskutečnu. Dr. Petr Nohel: "Realita irreálna" - "Reality of irrealness".
 

Upozornění

Na internetu jsou nabízeny obrazy pod názvem "Originál Kurovský". Domnívám se, že je mou povinností upozornit potencionální zájemce, že se může jednat o falsifikáty. Obvykle jsou zasklené, pravděpodobně proto, aby nebylo možné zjistit, že nejsou malované mojí technikou. Někteří majitelé těchto nesignovaných "originálů" se obracejí na mne a také na Premium Art (kde se prodávají některé mé obrazy), s žádostí abych je ustálil a podepsal. Hlavně se jedná se o kopie červených krajin "Apokalypsa".

© 2007-2008 Premium Art • Kontakt: premiumart@premiumart.cz