Galerie Jaroslav Cita

Kristian Kodet · Bohunka Waageová · Andrea Forsterová · Jaroslav Šerých  Stanislav Hybler · Jaroslav Cita · Jiří Vavřina · Václav Macháň

Galerie autorů:
KRISTIAN KODET
BOHUNKA WAAGEOVÁ
ANDREA FORSTEROVÁ
JAROSLAV ŠERÝCH
STANISLAV HYBLER
JAROSLAV CITA
JIŘÍ VAVŘINA
VÁCLAV MACHÁŇ
 

AUTOR
Jaroslav Cita

DATUM NAROZENÍ
20. 8. 1926

CV
S výsledky tvůrčí práce Jaroslava City se velmi často setkáváme na stránkách novin a časopisů, jeho kreslené filmy vídáme vídáme na filmovém plátně nebo na televizní obrazovce, občas máme příležitost vidět výstavu jeho obrazů.
Posuzujeme-li výtvarnou dráhu Jaroslava City, nastoupenou roku 1948 v propagačním oddělení n.p. Rubena Náchod, uvědomujeme si velikou a všestranně náročnou činnost, kterou vykonal. Jeho začátky ovlivnila nová doba, která stavěla obtížné úkoly, vyžadující hluboké životní uvědomění, výtvarnou pohotovost a nápaditost v plnění každodenních povinností.
Roku 1964 se poprvé pokusil o hraný film a odtud byl jen krůček k práci na kreslených filmech, které se mu staly nejzávažnějším vyjadřovacím prostředkem. Po mnoha úspěších na přehlídkách a amatérských soutěžích u nás i v zahraničí se po pečlivém uvážení stává profesionálním scénáristou, výtvarníkem, animátorem i režisérem Krátkého filmu Praha, Barrandov. Za třináct let natáčí ve studiu Bratří v triku, Praha a studiu Prométheus, Ostrava 110 kreslených filmů, převážně večerníčků pro Československou televizi Bratislava. Jsou vyváženy Telexportem do řady zemí světa.
Jeho tvorba prokazuje nejen dokonalé výtvarné a technické zvládnutí námětu, myšlenky i obsahu, ale i autorův vztah k lidem.
Do našeho povědomí však vstoupil Jaroslav Cita především jako autor kresleného humoru. Jeho dnes již typická a suverénní kresebná linka prozrazuje mnoho o autorově vztahu ke grafickému projevu. Ten je ostatně dominantní i v jeho malířské tvorbě.

DÍLA

© 2007-2008 Premium Art • Kontakt: premiumart@premiumart.cz